SHËRBIME
MJEKËSORE
SHTËPIAKE

Çdo ditë të javës në
shërbimin tuaj!

Paramedic

Prishtina

Ambulanca specialistike Paramedic është e licensuar nga Ministria e Shëndetësis e cila ofron shërbime mjekësore për përsonat që kanë nevoj për shërbime mjekësore si dhe ofrimin e shërbimit mjekësore shtëpiake sipas kërkesës prej përsonave me përkufizime të caktuara 

të cilët nuk kanë mundësi lëvizje ose janë të nvarun nga shtrati që shërbimet mjekësore ti marin në qëndrat e 

caktuara mjekësore.

Vizita shtëpiake

Shtepiake

Vizitat mjekësore shtëpiake përfshijnë të gjitha shërbimet e ofruara në shtëpinë tuaj nga një personel profesional dhe i mirë trajnuar me një përvojë të gjatë të punës.

Dhënia e Infuzionit
në Shtëpinë tuajt

Injeksione në
Shtëpin tuaj

Pastrim plage

Përkujdesje ditore, javore
dhe mujore

Vendosja e katetres
urinare

Dhënia e aparatave, bocave të oksigjenit në shfrytëzim

Shtrat medicional
për shfrytëzim në shtëpi

Transportet me
autoambulancë

Kjo faqe interneti përdor cookie. Duke vazhduar të përdorni këtë faqe, ju pranoni përdorimin tonë të cookies.