Rreth nesh

Paramedic

Prishtina

Ambulanca specialistike Paramedic është e licensuar nga Ministria e Shëndetësis e cila ofron shërbime mjekësore për përsonat që kanë nevoj për shërbime mjekësore si dhe ofrimin e shërbimit mjekësore shtëpiake sipas kërkesës prej përsonave me përkufizime të caktuara të cilët nuk kanë mundësi lëvizje ose janë të nvarun nga shtrati që shërbimet mjekësore ti marin në qëndrat e caktuara mjekësore.
 
Në Ambulancen Specialistike Paramedic punojn mjek dhe infermier me një pervojë nga qendra të ndryshm mjekësore si dhe të specializuar dhe të trajnur në vënde të ndryshem të evropës për ofrimin e ndihmës së parë mjekësore si dhe ofrimin e ndihmës mjekësore në shtëpi po ashtu edhe transportin me Autoambulancë.